claes gabrielson

Posts Tagged ‘Yahoo’

Flimrande kulturarv

In flickr on februari 3, 2013 at 16:25
Foto: Carl Curman | Vy mot Gamla stan och söder, år 1900

Foto: Carl Curman | Vy mot Gamla stan och söder, år 1900

Flämta. Brinna ostadigt. Flyktigt uppblossande. Flimmer.

Synonymerna är många. Bilderna likaså. flickr ägs och drivs av Yahoo och är Internets största bildtjänst med ca 4 000 nya uppladdade bilder i minuten. Vem som helst kan skapa ett konto, lägga upp sina bilder och sedan dela med sig av dessa till alla eller till dem som de själva valt. I slutet av 2007 hade 30 miljoner medlemmar laddat upp ca 3 miljarder bilder.

Nu firar man fem år och medlemmarna i de olika grupperna har skapat gallerier med de mest – visade, favoriserade och kommenterade bilderna.

I det första galleriet jag klickar på, ligger som bild nr 2 en bild tagen av läkaren Carl Curman (1833-1913). Bilden är från år 1900. En vackert blå cyanotypi. Vy mot Gamla stan och söder.

– A masterpiece. Wonderful to no end. It is a pleasure pleasure pleasure. This is just amazing, breath-taking, really. – Ok, I adore this.

Det är bara några av kommentarerna, på Curmans säkert komponerade bild.

Centralt i bilden en stor blek sol. Flera har trott att det är månen. Men bilden är tagen på dagen.

Det är The Swedish National Heritage Board, alltså Riksantikvarieämbetet, som lagt ut bilderna. Bra jobbat! Här har man från myndighetens sida efter mycket utredande fattat ett resolut beslut att börja lägga ut bilder som passerat åldersstrecket. Bilder ”med utslocknad upphovsrätt”, som man kallar det.

Varför ska bilderna stanna i arkivlådor när de kan visas för miljoner bildhungriga människor världen över? Det är ett synnerligen utmärkt initiativ att digitalisera och därmed tillgängliggöra delar av vårt fotografiska kulturarv på det här sättet.

Dessutom har man bl a kunnat korrigera felaktiga uppgifter om avbildade personer och miljöer. Till detta kommer att tidigare anonyma platser och byggnader på Carl Curmans norska och tyska bilder kunnat fixeras geografiskt genom upplysningar från flickr-användare.

Idag omfattar bilddatabasen, kulturmiljöbild (KMB) över 100.000 sökbara bilder. År 2009 la man ut runt 440 bilder varav 240 st av Carl Curman.

Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv. Bildsamlingarna innehåller mer än två miljoner fotografier. De äldsta är från 1860-talet och samlingarna fylls kontinuerligt på med nya bilder.

Bland annat ingår samlingen efter fotografen CG Rosenberg (1883-1957) som består av cirka 2 400 originalkopior och 3 100 negativ som huvudsakligen visar arbetsliv, landskap och bebyggelse.

1998 förvärvade man 300 000 bilder av Pål-Nils Nilsson, producerade för Svenska turistföreningen.

Ett brett synliggjort och klickbart kulturarv kan inte vara fel. Visuell kunskap om det förflutna ger automatiskt nya perspektiv på vår plats i tid och rum. Lägg ut mer är min uppmaning.

En annan bild från samma urval där Curmanbilden nu visas, är en bild som förmodligen är den mest populära bilden ur en kollektion som heter DOKUMERICA. Bilden föreställer en ung man, en liftare med sin hund ”Tripper”. Den är från maj 1972.

Fotografens namn är Charles O´Rear. Vad personen på bilden heter vet vi inte. Fotografen som tog upp den unge liftaren kom bara i håg hundens namn. Platsen är där, U.S. 66 korsar The Colorado River At Topock.

Möjligen är det U.S. National Archives, som lagt ut bilden. Under created by står det:

The Environmental Protection Agency’s Program to Photographically Document Subjects of Environmental Concern, compiled 1972-1977.

Om mannen med hunden Tripper i famnen och de högst personligt broderade byxorna lever, måste han vara i min egen ålder. Vem är han hur, hur blev hans liv? Frågor som alltid bor i fotografiets omedelbara närhet.

Söders omisskännliga siluett, Gamla stans skorstenar och mannen i mitten som betraktar båtarnas rörelser. Det är en bild av det pågående, en okänd och obemärkt dag år 1900. Den vita röken mot bildens blå klang i Curmans bild, påminner oss om det flyktigt uppblossade i vår egen tid. Flimmer.

PS

Enligt en av initiativtagarna till flickr-publiceringen, Lars LundqvistRiksantikvarieämbetet, finns det nu 1136 bilder på flickr. Återstår en del för ämbetet att publicera med andra ord.

 

Foto: Charles O´Real | Unknown hitchhiker with his dog Tripper, May 1972

Foto: Charles O´Real | Unknown hitchhiker with his dog Tripper, May 1972