claes gabrielson

Posts Tagged ‘Nordiska museet’

Vad händer med vårt visuella arv?

In Uncategorized on maj 9, 2023 at 23:55

Foto: Gustaf Emil Pettersson | Den 100 000:de bilden som räddats på Nordiska museet. Gatuvy Stockholm, norr. Kyrkan i bakgrunden är S:t Johannes kyrka.

Den 21 januari 2021 sprang en kommunal vattenledning utanför Nordiska museet läck. Vattennivån var snart över 30 cm i källaren på museet där det fanns 1,1 miljon negativ.

-Det var en enorm kraft i vattnet som trängde in i källaren, säger projektledaren för räddningsprojektet, Sara Ellenius och förklarar att det var ett av Stockholm Vattens matarrör på Djurgårdsslätten som hade brustit.

Pumpbilar tillkallades, det tog tid att lokalisera läckan. 

I källaren fanns material från sent 1800-tal men även negativ av bland andra KW GullersGunnar LundhSten-Didrik Bellander och pionjären inom svensk flygfotografi, Oscar Bladh. Fotografen Erik Holméns bilder från NK förvarades också där likaså negativ från Allhelms förlag med mera.

En grupp på tio personer försökte först att separera och torka negativen, men insåg efter ett dygns arbete att man bara klarat 350 negativ. Då fattades beslutet att frysa in bilderna.

Det var ett beslut som togs i samråd med bland andra fotokonservatorn Theresa Mesquit vid Moderna museet. Alla insåg att det gällde att agera skyndsamt. 

Man började med de negativ som varit i direkt kontakt med vattnet, sen fortsatte man med de övriga bilderna men då i större volymer.

En grupp rekryterades för att göra jobbet att rädda Nordiska museets runt 100 000 vattenskadade negativ. (Det visade sig senare att det handlade om drygt 86 000 som direkt var vattenskadade, övriga 900 000 var fuktskadade på grund av den förhöjda luftfuktigheten). 

Med hjälp av försäkringspengar (8,4 miljoner) kunde man anställa tre konservatorer med tre assisterande medarbetare, en arkivarie och två fotografer. I teamet ingår dessutom en projektledare och en delprojektledare som också ansvarar för digitaliseringen av bilderna.

Eftersom en hel del av materialet bestod av nitratnegativ fanns en oro att luften skulle innehålla nitrösa gaser. Ventilationen fick förstärkas med punktutsug vid varje arbetsplats i lokalerna där arbetet skulle utföras och i början av processen arbetade man också med skyddsmasker. 

Otroligt mycket data måste omhändertas, i vissa fall fanns det inga eller bara knapphändiga anteckningar på de gamla kuverten som innesluter varje negativ.

– Vi skulle ju på relativt kort tid hantera stora volymer negativ, säger Sara Ellenius. Och fortsätter – Det var viktigt att materialet hanterades på ett rationellt och säkert sätt. Arbetsflödet kom att omfatta ett dussin moment som kräver olika typer av kunskap.

Karin Neander (delprojektledare ansvarig för digitalisering), menar att en av svårigheterna är att – delar av Nordiska museets samling av fotografiska bilder är inte särskilt väl förtecknat.

Registreringen sker emellertid direkt. Alla tillgängliga fakta kring varje negativ, fotograf, årtal och plats med mera dokumenteras noga.

Man lyckas stundtals klara imponerande 3000 negativ per vecka.

Projektet har rönt både nationellt och internationellt intresse. Man kommer i år att delta i konferenser bland annat i USA och i Tyskland.

Så långt projektet ”100 00 bildminnen”.

Min första tanke efter det stora räddningsarbetet är hur kunde den här situationen överhuvudtaget uppstå?

Nordiska museets fotografiska samling flyttades till Garnisonen, Linnégatan i Stockholm 1993, på grund av bristande bevarandeförhållanden i huvudbyggnaden på Djurgården.

Det fotografiska materialet var där uppdelat i olika rum, med en bra förvaring av negativen. 2015 flyttades allt från Garnisonen till Nordiska museet

På grund av utrymmesbrist och avslag på en begäran att få bygga ett annex, placerades en mängd nitrat- och acetatnegativ i husets källare. 

Det hela är ett märkligt beslut eftersom nitratnegativ ska hållas avskilda från övrigt fotografiskt material bland annat på grund av den stora brandrisken.

De intendenter som arbetade med den fotografiska samlingen motsatte sig placeringen i källaren, men deras synpunkter beaktades inte.

Det är något av en skandal att placera känsligt fotografiskt material på en plats där det sen tidigare var känt att det hade förekommit översvämningar och vattenläckage.

Vem som var ansvarig för just det beslutet, vet jag inte. Men det visar på en djup ignorans kring fotografins betydelse i arkivsammanhang.

Den övergripande frågeställningen måste dock bli hur vårt fotografiska kulturarv omhändertas, arkiveras och förvaras. Hur ser det ut i landets länsmuseer, kommunala museer, förenings- och hembygdsarkiv? 

Man talar ofta i arkivsammanhang om begreppet ”samhällsviktig information”. Fotografiska negativ och kopior hör definitivt till denna kategori.

Ett av problemen är att vårt fotografiska arv är utspritt på mängder av institutioner, samlingar och arkiv, alla med olika huvudmän.

Det saknas ett övergripande ansvar för vårt lands fotografiska minne. 

Vad finns i alla arkivlådor, mappar och negativark och var finns samlingarna och hur ska kopior och negativ ska förvaras på ett säkert sätt inför framtiden? 

Inte minst med tanke på den senaste tidens oroligheter och krig i vår omvärld.

Finns det överhuvudtaget någon nationell plan eller uttalad beredskap för hur vårt fotografiska kulturarv ska omhändertas i händelse av att Sverige blir attackerat?

Fotografier är vårt visuella arv och utgör en omistlig det i det som är vår moderna historia.

PS

Delar av de räddade bilderna från Nordiska museet, ”100 000 bildminnen” finns redan tillgängliga via Digitalt Museum och Wikimedia.

Målet är att hela digitaliseringen blir klar i slutet av september i år. Finalen blir i samband med Nordiska museets 150 års jubileum den 24 okt.

På flykt

In Arkiv, Tidningar on september 15, 2015 at 14:34

Foto: Mats Holmstrand | Loka brunn flyktingförläggning, 1956 ur Nordiska Museets samlingar.

Gränsen mellan Ungern och Serbien stängdes utan förvarning, skriver Jan Lewenhagen i DN idag. I samma tidning skriver Annika Ström Melin att Dublinförordningen, som stadgar att flyktingarna ska söka asyl i det första EU-land de kommer till, i praktiken satts ur spel och att flyktingkaoset får EU:s grundvalar att skaka. Krisen hotar att slå sönder EU, skriver hon.

År 1956 i samband med Ungernrevolten togs flyktingar emot med öppna armar när de kom till i Sverige den 12 november 1956. Sveriges Radios Rune Ruhnbro mötte dem i Köpenhamn och följde flyktingarna till Ystad. Så här kan det låta när reportern rapporterar vad han ser:

– Jag rår inte för, detta kommer kanske lite stackaterat och att mina ord formuleras en smula – vad ska jag säga, patetiskt. Ta det för vad det är. Man kan inte undgå att röras ända in i hjärteroten när man ser alla dessa småttingar som ömt klamrar om de små saker de kunnat få med sig. Man ser gamla kvinnor som bär på tummade paket, de har ju färdats en lång väg redan och nyfiket tittar sig omkring och måhända undrar och undrar..

Omkring 8000 personer kom till Sverige från Ungern, en del av dem hamnar i Loka brunn. Kristinehamn fotografen Mats Holmstrand som då gjorde lumpen på I3 i Örebro tog sig dit tillsammans med journalisten Lars Magnus(Ellem) Larsson på Kristenhamnsposten.

Det var när jag läste om att Ungern stängde sin gräns i natt och jag såg Lotta Härdelins starka bild av pappan som bär sin förlamade dotter, som jag kom att tänka på Holmstrands lågmälda och känsliga bilder. Han var 20 år gammal när han tog bilderna, efter ett enda besök på förläggningen.

 

DN

DN:s Första sida idag | Foto: Lotta Härdelin, på väg mot den Ungerska gränsen

PS

Mats Holmstrands bilder finns att se på Digitalt Museum, Nordiska Museet

Radioinslaget: ”1956-Ungerska flyktingar tas emot med öppna armar”, finns att höra i Sveriges Radios arkiv under vinjetten – Avgörande Ögonblick 1925-2015.

 

Som i en mänsklig rörelse

In Funna bilder on juni 5, 2013 at 23:04

Foto: Berndt Klyvare | DigitaltMuseum / Nordiska Museet

Foto: Berndt Klyvare | DigitaltMuseum / Nordiska Museet

Jag har många gånger letat på nätet efter Berndt Klyvares bilder. Har inte hittat speciellt många. Han har alltid funnits där som en självklar referens. En poet bland fotografer.

Oftast är det svärtan jag dröjt vid. Det svarta, upp mot det ljusa. Som i en mänsklig rörelse. Inte sällan ett barns.

DigtaltMuseum / Nordiska Museet har lagt ut runt 80 bilder av mycket varierande art. Flera högst alldagliga ”brödbilder” i färg. Men där finns pärlor. Dock saknas det uppgifter om när bilderna tagits. Titlarna är långa som tåg och är beskrivande på museivis. Kan omöjligen vara hans egna.

Micke Berg skriver om Berndt Klyvare på sin energiska, och initierade blogg. Han menar att några av Irlandsbilderna är Gudomliga och jämför med upplevelsen av ”tung” konst – Det är som en vänsterkrok du inte ser. Det smäller till och sen gungar det. Träffande beskrivning.

Det vore på sin plats med en riktig utställning med bilder av en av vår dokumentära doldisar. Någon som har ett fotografiskt museum, en konsthall eller fotogalleri som känner sig manad?

Ögats brännvidd

In Funna bilder on juni 4, 2013 at 09:40

07 Keenan, David Lykes

När jag såg  David Lykes Keenans bilder mindes jag plötsligt en bild av Berndt Klyvare. Har ägnat en del av dagen att finna den bilden. Var det författaren Birgitta Trotzig han hade fotograferat?

Det är rakt och okonstlat hos båda fotograferna, normaloptik och en blick rakt in i kameran. Den som blir fotograferad tycks säga – Så här ser jag ut och jag skäms inte för det.

I David Lykes Keenans projekt Look at Me, har han stoppat okända unga män på gatan och frågat om han får ta en bild. Om de accepterade, gjorde de upp om var och när fotograferingen skulle ske. Bilderna togs sen på en allmän plats, i befintligt ljus. Så här beskriver han själva fotograferingsögonblicket:

– I asked them to arrive unprepared, to sit three feet in front of a 50mm lens, to think silently about something with an emotional charge for them, and then to beam that out to me entirely through their eyes.

Berndt  Klyvare och Keenan gör nästan samma sak. Drygt 60 år skiljer dem åt. De krånglar inte till det. Bilderna är i en mening självklara och osentimentala och i en annan lite melankoliska. Alla som betraktar bilden på en ung människa som tittar rakt mot oss, vet att tiden redan arbetar på den unga blickens åldrande.

Men vem är avbildad på Berndt Klyvares fina porträttbild?

I DigitaltMuseum är bilden katalogiserad av Nordiska Museet. Den avbildade anges vara Birgitta Trotzig och fotograf Berndt klyvare. Fotograferingsår okänt.

I Populär Fotografi nr. 7/8 1966 skriver ingen mindre än Peo Enquist till 25 av Klyvares bilder. Men kvinnan på bilden heter enligt honom Charlotte Reimers och är boende i Sundsvall. Bilden är tagen år 1947. Sen följer en beskrivning av denna kvinnas livsöde i koncentrat. Hon arbetar i en parfymaffär, gifter sig, får tre barn. Efter 1947 inträffar en rad händelser som självfallet inte avspeglas i bilden skriver, Enquist. Hon skiljer sig, tillträder en tjänst som handarbetslärarinna i Sveg. I samband med en vårpromenad 1963 bredvid ett av Härjedalens större vattendrag, räddar hon en flicka från att drunkna. Samma år får hon mottaga Carnegiestiftelsens, belöning en klocka i guld.

Det ligger nära till hands att betrakta Peo Enquists text som helt och hållet fiktion. Eller?

Någon som vet hur det ligger till och vem kvinnan på bilden är?

PS

Carl Johan Malmberg skriver i förrgår i SvD om ett fotografi av den fyrtioårige poeten Charles Baudelaire taget av fotografen Etienne Carjat 1861. Malmberg tycker att bilden är ett av fotohistoriens bästa författarporträtt. Den genomträngande blicken, ögon svarta som kol. Han säger att bilden är naken, liksom avskalad.

Just så, som beskrivits ovan.

KLYVARE_C_ReimersFoto: Berndt Klyvare | Charlotte Reimers, 1947 – Enligt Peo Enquist i Populär Fotografi nr 7/8 1966

Trotzig_klyvare_mindreFoto: Berndt Klyvare | Birgitta Trotzig, fotograferingsår okänt – Enligt DigitaltMuseum / Nordiska Museet