claes gabrielson

Posts Tagged ‘jesse marlow’

På gatorna

In Utställningar on juni 10, 2013 at 15:51
Foto: Trent Parke | Sydney. Martin Place, city centre. 2002

Foto: Trent Parke | Sydney. Martin Place, city centre. 2002

Gatufotografi som tradition är nästan lika gammal som fotografin självt. Så fort tekniken tillät så tog sig fotograferna ut på gatorna. Det vi idag kallar Street photography eller gatufotografi är ett begrepp som började användas först på slutet av 1950- och början av 1960-talet. Definitionen av genren har varierat under årens lopp.

Snickarbacken 7. Det är oStockholmskt, en ruff och tuff lokal som egentligen är en servering och som lika bra kunde ligga i New York eller London. Här visas just nu en stor utställning med Street photography bilder.

In-Public som ligger bakom utställningen är ett sorts internationellt gatufotokollektiv med 22 medlemmar. Utställningen består av c:a 100 bilder. Tidigare är den visad i Derby och i Bangkok. De är inbjudna av en löst sammansatt grupp i Stockholm som kallar sig CUP, Contemporary Urban Photography. I en utställning i utställningen visar fem av medlemmarna i CUP Street-bilder  under namnet, 5  From Stockholm.

Street photography can loosley be defined as any photography that takes place outside of your front door, skriver gruppen. En tämligen vag definition kan tyckas. Den verkar ju rymma oerhört mycket. Själva essensen i gatufotografin är att det är på riktigt och att inget är arrangerat. Bilderna ska också visa vanliga människor i alldagliga situationer. Man menar också att det inte får finnas någon form av samspel (Interaction) mellan fotograf och den som fotograferas. Så långt In-Publics programförklaring.

Syns något av detta på den brokiga och lite spretande utställningen? Jo då och där finns en hel del som är riktigt bra.

Nils Jorgensen, Richard Bram, och Nick Turpin är några som sticker ut. Jesse Marlow likaså. Men den som imponerar mest är nog Magnum-fotografen Trent Parke. Hans bilder kan ses här och är mycket bra. Bland de 5 från Stockholm fanns också en del intressant. Ola Billmonts blixtbilder och Brian Sparks säkra kompositioner t.ex.

Lokalen Snickarbacken 7, är lite mörk och när man vill luta sig fram mot en bild för att kunna se lite bättre riskerar men att störa ätande gäster. Det är med andra ord svårt att överblicka hela utställningen.

Det urbana landskapet, arkitektur och porträtt. Fotojournalistik. Street-bilder låter sig inte så lätt kategoriseras. Kanske är det lättare att tala om ett förhållningssätt, en metod eller ett sätt att arbeta.

När är ett fotografi inte ett gatufotografi tänker jag, när jag släntrar ner längs Snickarbacken mot Birger Jarlsgatan. Upprymd av utställningens alla gatubilder. Gatans alla ögonblick.