claes gabrielson

Posts Tagged ‘Carl Curman’

Att se världen

In Böcker on mars 1, 2018 at 16:42

Foto: C.H. Jacobi | ”Fotografiskt resetält”. Ekipage med tält för fotoresor i trakterna runt Koblenz, 1895.

Den väger 1.5 kg och är på 300 sidor. Det handlar om Tekniska Museets årsbok, Att se världen. Svensk fotografi under 175 år. Författare är Björn Axel Johansson som tidigare bland annat skrivit den utmärkta boken, De första fotograferna (Historiska Media).

Den nya boken är en formidabel exposé kring kamerans och fotografins utveckling i vårt land. Tekniska museets fotohistoriska samlingar omfattar allt från Daguerres manual på svenska från 1839 till våra dagars digitala teknik. Här finns 3000 föremål, kameror, projektorer, förstoringsapparater, exponeringsmätare, armatur och annan utrustning.

Dessutom 50 000 objekt inom områden som mikroskopi, röntgen, luft- och rymdfart och tryckteknik. Utöver detta finns i Tekniska Museets samlingar 800 000 fotografier. Lägg därtill arkivhandlingar, donationer från privatpersoner och officiella handlingar som överförts från olika institutioner: korrespondens, uppsatser, pedagogiskt material, minnesanteckningar, protokoll, ritningar, handledningar, broschyrer, reklam och mycket annat.

Alla arbetssteg i den fotografiska processen är representerade. Det är nästan så man blir matt, men det är bitvis fascinerande läsning. Björn Axel Johansson lotsar kunnigt läsaren genom den fototekniska utvecklingen och beskriver exempelvis hur det ljuskänsliga skiktets bas, på det material som användes för att fånga ljuset, utvecklades under årtiondena. Från koppar, bleckplåt, vaxduk, läder, glas, celluloid och polyester och så vidare.

Han skissar precist fotografins olika tekniksprång och beskriver hur fotografin utvecklats från 1800-talets yrkesfolk till amatörer och familjefotografer. Från glasnegativ, plan-, pack- eller rullfilm till de första färgbilderna åren efter sekelskiftet 1900 via färgdiapositiv i slutet av 30-talet och fram till Polaroids direktbilder på papper som framkallades på någon minut. Från storformats kameror, mellanformat till Leica och småbildskameror, Instamatic och kompaktkameror till vår tids CCD-plattor och sensorer.

Björn Axel Johansson citerar professor Arago, inför den franska vetenskapsakademin i Paris den 19 augusti 1839, i samband med att den sensationella daguerretypin presenteras.

– För öfrigt vet man att när forskare använda ett nytt instrument till naturens studium, är det de vänta, alltid ringa mot hvad de i det följande upptäcka med detta instrument.

 Jag dras in i en värld fylld av suggestiva material och inte sällan med en sorts kärv teknisk poesi. Hör bara – ”Försilvrad kopparplåt”, ”Panotypi” och ”våtplåtsteknik”. Med egna utvecklade eller förbättrade recept, blev våtplåtstekniken hemligheternas tid, menar Johansson och påminner om att fotografin först etablerar sig i gränslandet mellan vetenskap, topografi och antropologi. Redan hösten 1839 sändes expeditioner till det som då kallades Orienten.

När metoden utvecklades blev porträttfotografi daguerreotypins kommersiella bas. Men som Björn Axel Johansson skriver, visade sig Daguerreotypin vara en fotohistorisk cul-de-sac, en återvändsgränd med besvärande begränsningar.

Jag lär mig att Kollodiumprocessen kombinerade daguerreotypins detaljrikedom och kalotypins pappersbilder och kom att ersätta både Daguerres och Talbots ursprungliga tekniker.

Tekniska Museet startade 1936 och den fotografiska samlingen började byggas redan från start. Museet har tagit emot mindre och större donationer exempelvis från professorn i fotografi på Kungliga Tekniska Högskolan Helmer Bäckström. En senare donation utgjordes av kvarlåtenskapen efter John Hertzberg som bland annat var en av pionjärerna inom färgfotografin. Här finns även bilder av Carl Curman som redan på1860-talet inrättade en ateljé för medicinsk fotografi på Karolinska institutet. I samlingen ingår också och bilder av kronprinsessan, sedermera – Drottningen Victoria, en av vårt lands tidiga amatörer.

2012 kunde museet även motta teknisk apparatur donerade av Lennart Nilsson.

Just herrarna Bäckström, Hertzberg och Arvid Odencrants, alla viktiga för forskningen inom fotografi, får egna kapitel.

John Hertzberg(1871-1935) hade högt anseende i fotografiska kretsar, hovfotograf med egen ateljé på hamngatan. Han blev Kungl.Tekniska högskolan förste docent i fotografi. Ingenjör utbildad i Paris och Berlin. Återvände till Sverige, 30 år gammal. Fototekniker, pedagog, föreläsare, redaktör för Nordisk tidskrift för fotografi ordförande i Fotografiska föreningen från 1919 fram till sin död 1935. Kanske ändå internationellt mest känd för att han, efter att negativen återfanns efter 33 år på Vitön, lyckades framkalla ett nittiotal bilder från den misslyckade André expeditionen till Nordpolen 1897.

Helmer Bäckström (1891-1964), var verksam som fotoskribent, forskare och fotohistoriker. Han var dessutom en betydande samlare av äldre fotografi och fotografisk utrustning. Bäckströms Fotografisk handbok i tre delar är fortfarande ett arbete som aldrig överträffats enligt Björn Axel Johansson. Bäckström hade även kontakt med Helmut Gernsheim i London, Beaumont Newhall i Rochester. Genom Helmer Bäckströms förmedling kunde svenska staten köpa Gernsheims så kallade dublettsamling. Tillsammans med hans egen samling på c:a 13.000 bilder införlivades dessa bilder 1971 i det nybildade Fotografiska Museet. Idag utgör de landets främsta samling av äldre fotografi, anser Björn Axel Johansson.

Om nu kulturministern eller någon närstående på hennes departementet skulle se detta, så vill jag uppmana: läs den här meningen en gång till. Vi har en enastående samling fotografi som utgör grunden till ett fotografiskt museum! Det vi saknar är museet. En institution med nationellt ansvar för vårt fotografiska arv. Tillgängligt för forskning, studier och utställningar. Det är den svenska fotografins stora sorg att vi saknar detta museum.

Björn Axel Johansson glömmer inte de tidiga kvinnliga pionjärerna och nämner bland annat Bertha Valerius som var den första kvinnliga hovfotografen och Rosalie Sjöman som drev en stor ateljé med 10 anställda, i 1860-talets början. Åh, jag hade gärna sett bilder av dessa och flera andra fotografer. Men bokens tonvikt ligger på det tekniska och formgivningen understryker detta.

Jag är glad att författaren inte hoppar över den blinda fläck i den svenska fotohistorien som skallmätningarna och rasbiologins användning av fotografi utgör. Hade gärna sett att ett lite större utrymme ägnats åt detta mörka kapitel inom forskningen som både rymmer skallsamlingar, delvis tillkomna genom gravplundringar och album med fotografier av nakna nomadskolebarn.

Björn Axel Johansson följer i den här boken fotografiets tekniska utveckling nyfiket och med saklig entusiasm. Det jag saknar är ett sak- och personregister som skulle göra det lättare att orientera sig i materialet. Det andra jag saknar är fler bilder ur samlingarna. Kanske kan det bli ett bild-appendix, en ren bilderbok, som ett komplement i framtiden?

Bilder på kameror och utrustning är konsekvent fotograferade och föremålen är oftast placerade på en enkel ljus träskiva som vilar på ett par bockar. Det är snyggt, effektivt ljussatt och fotograferat av Emma Fredriksson.

Under läsningen av boken har jag rört mig mellan Magnesiumpulver, ”Tyska bländartal” och första kameran på månen. –Fotografin är ett område, där det praktiskt taget aldrig står stilla, skrev man i tidskriften kamerabilden 1943. Det är väl bara att hålla med. Att kunna stanna och bevara tiden vid ett givet ögonblick förändrade människans syn på tillvaron, skriver Björn Axel Johansson, jag instämmer även i detta.

Boken är Tekniska Museets generösa bidrag till ett förnyat intresse för det fotografiska kulturarvet, man tackar.

PS

Det verkar som det här är museets sista årsbok i pappersform. De tidigare årgångarna har digitaliserats och kan ses här.

 

Flimrande kulturarv

In flickr on februari 3, 2013 at 16:25
Foto: Carl Curman | Vy mot Gamla stan och söder, år 1900

Foto: Carl Curman | Vy mot Gamla stan och söder, år 1900

Flämta. Brinna ostadigt. Flyktigt uppblossande. Flimmer.

Synonymerna är många. Bilderna likaså. flickr ägs och drivs av Yahoo och är Internets största bildtjänst med ca 4 000 nya uppladdade bilder i minuten. Vem som helst kan skapa ett konto, lägga upp sina bilder och sedan dela med sig av dessa till alla eller till dem som de själva valt. I slutet av 2007 hade 30 miljoner medlemmar laddat upp ca 3 miljarder bilder.

Nu firar man fem år och medlemmarna i de olika grupperna har skapat gallerier med de mest – visade, favoriserade och kommenterade bilderna.

I det första galleriet jag klickar på, ligger som bild nr 2 en bild tagen av läkaren Carl Curman (1833-1913). Bilden är från år 1900. En vackert blå cyanotypi. Vy mot Gamla stan och söder.

– A masterpiece. Wonderful to no end. It is a pleasure pleasure pleasure. This is just amazing, breath-taking, really. – Ok, I adore this.

Det är bara några av kommentarerna, på Curmans säkert komponerade bild.

Centralt i bilden en stor blek sol. Flera har trott att det är månen. Men bilden är tagen på dagen.

Det är The Swedish National Heritage Board, alltså Riksantikvarieämbetet, som lagt ut bilderna. Bra jobbat! Här har man från myndighetens sida efter mycket utredande fattat ett resolut beslut att börja lägga ut bilder som passerat åldersstrecket. Bilder ”med utslocknad upphovsrätt”, som man kallar det.

Varför ska bilderna stanna i arkivlådor när de kan visas för miljoner bildhungriga människor världen över? Det är ett synnerligen utmärkt initiativ att digitalisera och därmed tillgängliggöra delar av vårt fotografiska kulturarv på det här sättet.

Dessutom har man bl a kunnat korrigera felaktiga uppgifter om avbildade personer och miljöer. Till detta kommer att tidigare anonyma platser och byggnader på Carl Curmans norska och tyska bilder kunnat fixeras geografiskt genom upplysningar från flickr-användare.

Idag omfattar bilddatabasen, kulturmiljöbild (KMB) över 100.000 sökbara bilder. År 2009 la man ut runt 440 bilder varav 240 st av Carl Curman.

Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv. Bildsamlingarna innehåller mer än två miljoner fotografier. De äldsta är från 1860-talet och samlingarna fylls kontinuerligt på med nya bilder.

Bland annat ingår samlingen efter fotografen CG Rosenberg (1883-1957) som består av cirka 2 400 originalkopior och 3 100 negativ som huvudsakligen visar arbetsliv, landskap och bebyggelse.

1998 förvärvade man 300 000 bilder av Pål-Nils Nilsson, producerade för Svenska turistföreningen.

Ett brett synliggjort och klickbart kulturarv kan inte vara fel. Visuell kunskap om det förflutna ger automatiskt nya perspektiv på vår plats i tid och rum. Lägg ut mer är min uppmaning.

En annan bild från samma urval där Curmanbilden nu visas, är en bild som förmodligen är den mest populära bilden ur en kollektion som heter DOKUMERICA. Bilden föreställer en ung man, en liftare med sin hund ”Tripper”. Den är från maj 1972.

Fotografens namn är Charles O´Rear. Vad personen på bilden heter vet vi inte. Fotografen som tog upp den unge liftaren kom bara i håg hundens namn. Platsen är där, U.S. 66 korsar The Colorado River At Topock.

Möjligen är det U.S. National Archives, som lagt ut bilden. Under created by står det:

The Environmental Protection Agency’s Program to Photographically Document Subjects of Environmental Concern, compiled 1972-1977.

Om mannen med hunden Tripper i famnen och de högst personligt broderade byxorna lever, måste han vara i min egen ålder. Vem är han hur, hur blev hans liv? Frågor som alltid bor i fotografiets omedelbara närhet.

Söders omisskännliga siluett, Gamla stans skorstenar och mannen i mitten som betraktar båtarnas rörelser. Det är en bild av det pågående, en okänd och obemärkt dag år 1900. Den vita röken mot bildens blå klang i Curmans bild, påminner oss om det flyktigt uppblossade i vår egen tid. Flimmer.

PS

Enligt en av initiativtagarna till flickr-publiceringen, Lars LundqvistRiksantikvarieämbetet, finns det nu 1136 bilder på flickr. Återstår en del för ämbetet att publicera med andra ord.

 

Foto: Charles O´Real | Unknown hitchhiker with his dog Tripper, May 1972

Foto: Charles O´Real | Unknown hitchhiker with his dog Tripper, May 1972