claes gabrielson

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Vad händer med vårt visuella arv?

In Uncategorized on maj 9, 2023 at 23:55

Foto: Gustaf Emil Pettersson | Den 100 000:de bilden som räddats på Nordiska museet. Gatuvy Stockholm, norr. Kyrkan i bakgrunden är S:t Johannes kyrka.

Den 21 januari 2021 sprang en kommunal vattenledning utanför Nordiska museet läck. Vattennivån var snart över 30 cm i källaren på museet där det fanns 1,1 miljon negativ.

-Det var en enorm kraft i vattnet som trängde in i källaren, säger projektledaren för räddningsprojektet, Sara Ellenius och förklarar att det var ett av Stockholm Vattens matarrör på Djurgårdsslätten som hade brustit.

Pumpbilar tillkallades, det tog tid att lokalisera läckan. 

I källaren fanns material från sent 1800-tal men även negativ av bland andra KW GullersGunnar LundhSten-Didrik Bellander och pionjären inom svensk flygfotografi, Oscar Bladh. Fotografen Erik Holméns bilder från NK förvarades också där likaså negativ från Allhelms förlag med mera.

En grupp på tio personer försökte först att separera och torka negativen, men insåg efter ett dygns arbete att man bara klarat 350 negativ. Då fattades beslutet att frysa in bilderna.

Det var ett beslut som togs i samråd med bland andra fotokonservatorn Theresa Mesquit vid Moderna museet. Alla insåg att det gällde att agera skyndsamt. 

Man började med de negativ som varit i direkt kontakt med vattnet, sen fortsatte man med de övriga bilderna men då i större volymer.

En grupp rekryterades för att göra jobbet att rädda Nordiska museets runt 100 000 vattenskadade negativ. (Det visade sig senare att det handlade om drygt 86 000 som direkt var vattenskadade, övriga 900 000 var fuktskadade på grund av den förhöjda luftfuktigheten). 

Med hjälp av försäkringspengar (8,4 miljoner) kunde man anställa tre konservatorer med tre assisterande medarbetare, en arkivarie och två fotografer. I teamet ingår dessutom en projektledare och en delprojektledare som också ansvarar för digitaliseringen av bilderna.

Eftersom en hel del av materialet bestod av nitratnegativ fanns en oro att luften skulle innehålla nitrösa gaser. Ventilationen fick förstärkas med punktutsug vid varje arbetsplats i lokalerna där arbetet skulle utföras och i början av processen arbetade man också med skyddsmasker. 

Otroligt mycket data måste omhändertas, i vissa fall fanns det inga eller bara knapphändiga anteckningar på de gamla kuverten som innesluter varje negativ.

– Vi skulle ju på relativt kort tid hantera stora volymer negativ, säger Sara Ellenius. Och fortsätter – Det var viktigt att materialet hanterades på ett rationellt och säkert sätt. Arbetsflödet kom att omfatta ett dussin moment som kräver olika typer av kunskap.

Karin Neander (delprojektledare ansvarig för digitalisering), menar att en av svårigheterna är att – delar av Nordiska museets samling av fotografiska bilder är inte särskilt väl förtecknat.

Registreringen sker emellertid direkt. Alla tillgängliga fakta kring varje negativ, fotograf, årtal och plats med mera dokumenteras noga.

Man lyckas stundtals klara imponerande 3000 negativ per vecka.

Projektet har rönt både nationellt och internationellt intresse. Man kommer i år att delta i konferenser bland annat i USA och i Tyskland.

Så långt projektet ”100 00 bildminnen”.

Min första tanke efter det stora räddningsarbetet är hur kunde den här situationen överhuvudtaget uppstå?

Nordiska museets fotografiska samling flyttades till Garnisonen, Linnégatan i Stockholm 1993, på grund av bristande bevarandeförhållanden i huvudbyggnaden på Djurgården.

Det fotografiska materialet var där uppdelat i olika rum, med en bra förvaring av negativen. 2015 flyttades allt från Garnisonen till Nordiska museet

På grund av utrymmesbrist och avslag på en begäran att få bygga ett annex, placerades en mängd nitrat- och acetatnegativ i husets källare. 

Det hela är ett märkligt beslut eftersom nitratnegativ ska hållas avskilda från övrigt fotografiskt material bland annat på grund av den stora brandrisken.

De intendenter som arbetade med den fotografiska samlingen motsatte sig placeringen i källaren, men deras synpunkter beaktades inte.

Det är något av en skandal att placera känsligt fotografiskt material på en plats där det sen tidigare var känt att det hade förekommit översvämningar och vattenläckage.

Vem som var ansvarig för just det beslutet, vet jag inte. Men det visar på en djup ignorans kring fotografins betydelse i arkivsammanhang.

Den övergripande frågeställningen måste dock bli hur vårt fotografiska kulturarv omhändertas, arkiveras och förvaras. Hur ser det ut i landets länsmuseer, kommunala museer, förenings- och hembygdsarkiv? 

Man talar ofta i arkivsammanhang om begreppet ”samhällsviktig information”. Fotografiska negativ och kopior hör definitivt till denna kategori.

Ett av problemen är att vårt fotografiska arv är utspritt på mängder av institutioner, samlingar och arkiv, alla med olika huvudmän.

Det saknas ett övergripande ansvar för vårt lands fotografiska minne. 

Vad finns i alla arkivlådor, mappar och negativark och var finns samlingarna och hur ska kopior och negativ ska förvaras på ett säkert sätt inför framtiden? 

Inte minst med tanke på den senaste tidens oroligheter och krig i vår omvärld.

Finns det överhuvudtaget någon nationell plan eller uttalad beredskap för hur vårt fotografiska kulturarv ska omhändertas i händelse av att Sverige blir attackerat?

Fotografier är vårt visuella arv och utgör en omistlig det i det som är vår moderna historia.

PS

Delar av de räddade bilderna från Nordiska museet, ”100 000 bildminnen” finns redan tillgängliga via Digitalt Museum och Wikimedia.

Målet är att hela digitaliseringen blir klar i slutet av september i år. Finalen blir i samband med Nordiska museets 150 års jubileum den 24 okt.

Planket 2022

In Uncategorized on augusti 14, 2022 at 19:19
Foto: Elina Immonen | Ur serien Encaustic Photography

Varmt! Ett hav av bilder och människor. Möten, samtal och återseenden.

Bilder och åter bilder i alla stilar och kategorier och dessutom (tror jag) i alla tekniker som överhuvudtaget uppfunnits. 

Noterade även fotografier som bearbetats med bivax (!) av Elina Immonen. Metoden var hennes egna sätt att förstärka den poetiskt, gåtfulla ton hon ville förmedla, då hon menade att kameran registrerade verkligheten lite för kallt och exakt.

Det är naturligtvis omöjligt att säga något om fotografins tillstånd, status och ställning i det officiella kultursverige, efter att under två dagar ha rört sig runt Mejtens gränd i Stockholm.

Det går emellertid lätt att konstatera ett faktum, medelåldern på besökarna är oroväckande hög.

Jag såg onekligen mycket bra fotografi och det är ju alltid en källa till tröst.

Glädjande var också att boklådan, ”Konstig” var på plats. Helt rätt, deras kunskap och erfarenhet kring fotografisk bokutgivning saknar motstycke i vårt land.

Länge leve Planket och dessutom, glöm aldrig – drömmen om ett Fotografiskt museum!

Från ett antikvariat i Köpenhamn

In Uncategorized on maj 26, 2022 at 14:03
Omslag till boken | Eva Besnyö av Tineke de Ruiter

Badmössan och kameran och leendet däremellan. 

Allt andas framtid och möjligheter.

Porträttet är omslagsbild till boken, ”Eva Besnyö” av Tineke De Ruiter. Fotografen heter John Fernhout hennes dåvarande pojkvän. 

Efter att jag skrivit om hennes bilder härförleden hittade jag boken på ett antikvariat i Köpenhamn.

Att jag blev fascinerad av Eva Besnyös bilder tror jag beror på tonen i hennes tidigaste bilder. 

Det formligen strålar från porträtten av vännerna. Liv och fotografi, hand i hand.

Hon var bara 21 år gammal när bilden på pojken med cellon togs.

Det är den mest kända av hennes bilder. Den har tryckts i åtskilliga tidskrifter och i fotografiska årsböcker. Den finns på flera skivomslag och som pussel (!) i Japan. 

Edgar Reitz magnifika film ”Heimat”, finns den som affisch i cellostudenten Clarissa Lichtblaus rum. 

Hon hamnade huvudstupa in i ”Den nya sakligheten”. Boken ”Die Welt is schön från 1928, av Albert Renger-Patzsch gjorde ett starkt intryck på henne. 

Hon har i intervjuer kallat den för sin ”bibel”. 

I en film av Leo Erken säger hon: “Things that make a deep impression on you become a part of yourself”.Men hon menade samtidigt: “When I made something like that, I never gave a conscious thought to the book”.

Hennes uppdragsfotografering bestod till övervägande del av porträtt på författare, musiker och dansare. I sitt första äktenskap, med John Fernhout, kom hon genom hans mor konstnären Charley Toorop i kontakt med en stor krets av skådespelare, formgivare och konstnärer. Hon tog också mycket bilder på barn och arbetade för ett stort antal tidskrifter i skilda ämnen bland annat inredning och arkitektur.

Hon var ambivalent till sina tidiga arkitekturbilder som hon tyckte var för vackra. 1979, när hon var 69 år gammal ville hon rensa ut dessa ur sitt arkiv. Som tur var hände inte detta.

Hennes kvarlåtenskap bilder, brev, dokument, tidskrifter förvaras nu i fotosamlingen vid Universitetet i Leiden (Leiden University Librarie (UBL) som är den äldsta i Holland.

Jag försökte dock förgäves att se hennes bilder där. Jag kontaktade Universitetet som svarade att Eva Besnyös arbete ännu inte är katalogiserat. 

Men det går dock att se många av hennes bilder i ett annat arkiv, Maria Austria Instituut. 

Där finns stort antal lågupplösta bilder, möjligen kontakter, eller råkopior. Men högupplösta bilder finns att beställa för olika ändamål.

När jag betraktar Eva Besnyös bilder känner jag en fascination över hur en ung människa upptäcker fotografi som ett personligt uttrycksmedel. 

Ett bråddjup av vemod infinner sig när jag betraktar hennes bilder från de tidiga åren, bilderna på vänner och bilderna på henne själv.

Det kunde vara du och det kunde vara jag.

*

PS Länk till mitt förra inlägg om Eva Besnyö

Länk till en av bilderna i Maria Austria instituut | ”Panni Kirchner en Magda Besnyö liggen in het gras, Mátyásfold Hongarije 1932”.

Här en länk till alla Eva Besnyös bilder på Maria Austria Instituut

Boken Eva Besnyö av Tineke de Ruiter, utgavs 2007 av Voetnoot, Amsterdam ISBN 978-90-78068-013

Se uppslag ur boken:

En dammig fransk grusväg

In Böcker, Funna bilder, Uncategorized on april 3, 2022 at 17:23
Foto: R Ménard

Ibland är det den rena enkelheten som gör att jag faller för en bild. Den här hittade jag i en tysk bok från 1951 med titeln, Europa Camera

Fotograf är R. Ménard, Paris. Som vanligt i den här typen av böcker får man uppgifter vilken kamera som använts. I det här fallet en Rolleiflex, med en Tessar 3,5/7,5, som kördes på bländare 8 och 1/50s. 

Men man får inte veta fotografens förnamn eller var och när bilden är tagen. Bildtiteln är: ”Französiche Landstrasse”, gott så.

Den eleganta linjen, som utgörs av den dammiga grusvägen bygger kompositionen. Husen, murarna omfamnar omsorgsfullt i sin tur ägorna och de små odlingarna. En lugn ordning råder.

Det är eftermiddagsljus, någon timme kvar till ”l’apéro”. Husen hukar i värmen. Kvinnan på vägen har kanske just handlat på torget och är på väg hem.

Det lite ovanliga är möjligen perspektivet det som Pieter Bruegel ofta använde sig av, lite snett ovanifrån. Troligtvis har fotografen klättrat upp i byns kyrktorn och intill kyrkklockan halat ut sin Rolleiflex genom en av tornluckorna.

Jag minns samtal med mina filmande fotograf-kollegor på SVT, där vi sa att man skulle kunna filma fotografens öga inifrån botten av sökaren, där ljuset är på väg in mot filmen eller sensorn. Se hur ögat jagar runt som kulan i ett flipperspel. Från överkant till underkant, från vänster- till högerkant, i sin jakt efter att optimera kompositionen, genom små rörelser med kroppen eller på stativet.

All fotografi handlar om tid, ljus och mörker och skillnaden däremellan. Det vet alla. 

Bra fotografer lyckas dessutom organisera linjer och former på ett oväntat och snudd på magiskt vis.

Jag behöver bara skriva namnet Henri Cartier-Bresson, så blir det tydligt vad jag menar.

Det dansande paret

In Uncategorized on mars 27, 2022 at 10:06
Foto: Krister Kleréus

Hittade den här bilden på ”Konsthallen” ett litet galleri på Köpmanbrinken 2, i Gamla stan, Stockholm. Gruppen som ställde ut brukar kalla sig ”Fyra Fotografer”. De fyra är Per-Erik Åström, Göran Tonström, Alf Johansson och Krister Kleréus. 

Utställningen var lågmäld och mycket sympatisk, med flera riktigt bra bilder. Pengarna från försäljningen gick till läkare utan gränser i Ukraina.

Det känns som om behovet att ställa ut fotografi, att komma samman på vernissager och samtala om bild är viktigare nu än någonsin i dessa oroliga tider. Jag tror att bra fotografi alltid i någon mening fördjupar förståelsen kring vår existens.

Bilden med det dansande paret, på en för mig okänd dansbana i Tantolunden, är otroligt fin och fylld av ömhet. Den lilla rörelsen i hennes högerben mitt i danssteget och hans förtroliga hand om hennes rygg, hennes panna mot hans kind. Den sammantagna mjukheten och försiktigheten. Allt andas närhet. Bilden är ett visuellt sigill över detta faktum.

Jag blir rörd när jag ser det dansande paret. Kanske för att bilden så tydligt innehåller en av fotografins viktigaste förutsättningar, den humanistiska blicken. 

Utställningsaffisch

En fråga som aldrig kommer att besvaras

In Uncategorized on mars 26, 2022 at 10:02
Foto: Göran Ekberg

Det finns enstaka bilder som definierar sin tid tydligare än andra.

Det här en helt vanlig bild på tre kompisar – Hasse E, undertecknad och Thomas A.

Vi ska precis ska ta oss ett dopp i ett kalk- eller marmorbrott någonstans i Närke. 

Året kan vara någon gång mellan 1975 och -77. Inget verkade bekymra oss, Vietnamkriget är över och vi är rimligt unga och det ligger helt öppet för var och en att finna sin egen väg i livet.

Jag skriver några rader till Göran, som tog bilden, med en fråga om var vi badade och vilket år det var. Han skrev: 

 -Uppriktigt sagt tror jag inte att platsen existerar. Det här är en unik men ändå gemensam spegling av en värld där tid och rum har fastnat i en paradisisk dröm. 

Jag kan inte heller föreställa mig en fotograf. Bilden är skapad genom vår längtan efter harmoni. 

Kanske har han helt rätt. Bilden finns visserligen. Men med ett minimalt bevisvärde, som ett polisfoto från en bortglömd brottsplats, där alla relevanta handlingar och protokoll är försvunna. 

Dock infinner sig frågan om vi skulle kommit ihåg den här badstunden om inte det här fotografiet tagits.

Hur påverkas vårt minne av att bilden trots allt finns?

Men var och när dessa ynglingar, (idag grånande gubbar närmande sig 70-års åldern) badade, är en fråga som troligen aldrig kommer att besvaras.

Tack Göran för att du tog bilden!

Jag minns fortfarande den värmande solen på mina axlar.

Bortom rummet

In Uncategorized on maj 11, 2021 at 18:50

Utanför fönstren på Wetterling Gallery i Kungsträdgården i Stockholm är det helt rosa av blommande körsbärsträd, inne i galleriet – en stilla nästan utfrätt blå ton.

Utställningen heter Floating och bilderna är gjorda av Astrid Kruse Jensen. Dansk fotograf född 1975, hon lever och arbetar i Köpenhamn.

Det som visas är Polaroidbilder, i större format, de största är 135 x 140 cm. Med titlar som, Fading into the mountains, Into the unknown, Towards the inside, blir jag först lite tveksam.

Om man lite slarvigt konsumerar mycket bilder och snabbt skyndar förbi suddiga bilder av landskap skulle man missa det här. Astrid Kruse Jensen balanserar på en tunn linje mellan en dekorativ visuell tradition och en djupare poetisk bildvärld.

Hon landar absolut på rätt sida. Bilderna har ofta en tydlig suggestionskraft och det dekorativa får stå tillbaka.

I de exteriöra bilderna ser vi flera gånger en människa som nästan försvunnit in ett drömlikt landskap där personerna tycks vara en del i det tillstånd bilderna förmedlar. Individerna är vända in mot landskapet, bort från oss betraktare och verkar vara försjunkna i begrundan.

Astrid Kruse Jensen använder sig av oskärpa, och dubbelexponeringar och långa slutartider, som en del i berättandet. Hon gör Polaroidbildens tekniska tillkortakommanden till en medskapare.

I interiörbilderna har ljuset en ännu tydligare roll, mer aktiv. I en bild formligen exploderar ljuset över hela bildytan i en annan strömmar ljuset in via ett fönster, som vore det vatten.

Någon gång kommer jag att tänka på Wilhelm Hammershøjs stilla interiörer, som jag ofta som ung dröjt vid i Davids Samling, Den Hirschsprungske Samling eller på Statens Museum for Kunst, i Köpenhamn.

Det gemensamma – En frånvänd gestalt betraktar något bortom rummet eller inom sig själva.

Det här en lågmäld, kontemplativ och mycket sevärd utställning, passa på innan körsbärsträden blommat ut, utställningen pågår till den 22 maj.

En stund på jorden

In Uncategorized on maj 4, 2021 at 15:38
Foto: Anders Onerup | Ur boken En stund på jorden

En fotobok är ofta dyrare än andra böcker att producera, skriver Tommy Arvidson på sin utmärkta blogg, Om fotoboken. Det beror delvis på att läsekretsen är mindre. Men Arvidson menar att man kan vända detta till en fördel, eftersom fotoböcker med små upplagor kan bli åtråvärda samlarobjekt.

En del hävdar också att branschen både är för liten och för stor. Alltså att kunderna är för få och utbudet för stort. Jag vet inte hur det ligger till, men det kommer ut massor av fotoböcker i vårt land och det är svårt att hänga med i svängarna. 

En av dessa är Anders Onerups nya bok, En stund på jorden. Bilderna har en tydlig grafisk rytm, mjuka gråskalor i total kontroll.

Ordet amatör kommer från franskans amateur som ursprungligen kommer från latinets verb amare, som substantiv ”en som älskar”. Alltså en person som ägnar sig åt något av eget intresse. Motsatsen torde vara professionell. Att ägna sig åt samma sak, kanske lika innerligt och kärleksfullt, men på yrkesmässiga grunder.

Jag uppfattar Anders Onerup, som amatör i ordets finaste betydelse, han har sedan ungdomen ett starkt förhållande till den fotografiska bilden, samtidigt som han under alla år försörjt sig på annat håll.

Att beskriva bilderna i boken är inte helt lätt. På en bild ser man på stort avstånd några människor som följer ett nästan osynligt staket. Kanske är det fågelskådare, nästan obemärkta gäster på besök i ett stort landskap.

På en vänstersida ser man en böjd ledstång av järn som associativt går över till en lika mörk horisontlinje över ett fruset vatten på uppslagets högra sida. Det är så snyggt.

Bilderna är inte dramatiska skildringar av händelser, snarare är det en stämning av eftertänksamhet och ett milt kvardröjande vemod som präglar bilderna.

Några svanar i stram formation över ett mörkt vatten med isflak i geometrisk symmetri som mest påminner om trasiga glasskivor. Det är vackert och nästan helt tyst.

Boken är utgiven i egen regi vilket förmodligen är det vanligaste sättet att publicera sig nu. Den är tunn och Jag hade gärna sett fler bilder, jag vet att de finns. Kanske kan det bli ytterligare böcker med Anders Onerups bilder.

Hoppas det!

PS Länk till Om fotoboken

ISBN: 978-91-519-7402-6

Oförmögen att höra kamerans slutare

In Uncategorized on april 30, 2021 at 07:17
Foto: Okänd fotograf

I floden av miljarder bilder på nätet finns ibland också intressanta noteringar på baksidan av bilderna, som här.

Datumet är okänt, året likaså. 

Mannen uppflugen på stolpen är Main Burrell, chefsinspektör på ett telefon bolag. Han låter ta det här fotot när han står på huvudet högst upp på den 17, 5 meter höga telefonstolpen.

Det sker i Sidney, i delstaten Ohio. Bilden kommer sen att hänga på kontoret, för allmän uppvisning.

Förmodligen skulle det hela kunna betraktas som varumärkesstrategi under rubriken: ”På väg till ny varumärkesidentitet”. Varför anlita en dyr reklambyrå när man kan göra jobbet själv?

Eller, så är karln på väg in i ett djupare filosofiskt resonemang. 

I sin upphöjda position tycks han begrunda exakt hur tunn den hårfina balansen mellan död och liv är.

Han kan ha mumlat något med liknande innebörd till sin fru på morgonen när han lämnade det gemensamma hemmet.

Nu är han oförmögen att höra kamerans slutare öppnas och stängas, där han svajar på gränsen mellan det bleka skuggljuset, på den tomma trottoaren och ett okänt mörker.

Det enda som till slut räknas, tänker han, är vindens oberäknelighet och fotografiets förmåga att registrera detta.

Fotots baksida

PS Jag fann bilden på Jim Lindermans sida ”Dull Tool Dim Bulb” – VERNACULAR PHOTOGRAPHY, FOLK ART, EPHEMERA AND CURIOSITIES

Med ett paraply i handen

In Uncategorized on april 28, 2021 at 08:32

En bakgård i Paris, -50 tal? 

Nej, killens skor säger något annat om tiden, paraplyet likaså. 

Men fotografen då, Doisneau, Ronis eller kanske självaste Bresson?

Nä, det är högst troligen Mats Holmstrand en mycket bra och oerhört känslig fotograf, bosatt i Kristinehamn.

Det är Örebro, en lördag i Wadköping. 

Året får vi gissa oss till.

”Planket” har just varit och vi har plockat ner bilderna.

Där springer i rasande fart en blivande läkare utmed planket och en kommande cancerforskare står barfota med ett paraply i handen och betraktar spurten.

Kan någon vara vänlig att förklara vad tid är?

PS

Jag har tidigare skrivit om Mats Holmstrands bilder, bland annat här: