claes gabrielson

Archive for augusti, 2022|Monthly archive page

Planket 2022

In Uncategorized on augusti 14, 2022 at 19:19
Foto: Elina Immonen | Ur serien Encaustic Photography

Varmt! Ett hav av bilder och människor. Möten, samtal och återseenden.

Bilder och åter bilder i alla stilar och kategorier och dessutom (tror jag) i alla tekniker som överhuvudtaget uppfunnits. 

Noterade även fotografier som bearbetats med bivax (!) av Elina Immonen. Metoden var hennes egna sätt att förstärka den poetiskt, gåtfulla ton hon ville förmedla, då hon menade att kameran registrerade verkligheten lite för kallt och exakt.

Det är naturligtvis omöjligt att säga något om fotografins tillstånd, status och ställning i det officiella kultursverige, efter att under två dagar ha rört sig runt Mejtens gränd i Stockholm.

Det går emellertid lätt att konstatera ett faktum, medelåldern på besökarna är oroväckande hög.

Jag såg onekligen mycket bra fotografi och det är ju alltid en källa till tröst.

Glädjande var också att boklådan, ”Konstig” var på plats. Helt rätt, deras kunskap och erfarenhet kring fotografisk bokutgivning saknar motstycke i vårt land.

Länge leve Planket och dessutom, glöm aldrig – drömmen om ett Fotografiskt museum!